Styret

Styret i Team Nes består av 2 medlemmer fra hver klubb. (Haga, Hvam og Raumnes & Årnes)
De er fordelt som 1 medlem fra hovedstyret og 1 medlem fra Fotballstyret i hver klubb.

Sportslig utvalg består av to fra hver klubb. Velges av hver klubb sitt fotballstyre
Hovedkontakter er:

Jonny Eriksen Hvam IL Mob: 958 72 358
Thomas Sagen Hvam IL Mob: 480 12 416
Leder Tor Edvin Hoelsengen Raumnes & Årnes IL Mob: 930 93 259 mail
Rune Osnes Raumnes & Årnes IL Mob:926 42 660
Jan Grønlund Haga IF Mob: 909 94 465
Svein Qvigstad Haga IF Mob: 913 27 412

Styret har ansvar for Team Nes økonomi. Vi organiserer påmelding til serier og cuper.

e-mail til styret: styret@teamnes.no