Styret

Styret i Team Nes består av 2 medlemmer fra hver klubb. (Haga, Hvam og Raumnes & Årnes)
De er fordelt som 1 medlem fra hovedstyret og 1 medlem fra Fotballstyret i hver klubb.

Sportslig utvalg består av to fra hver klubb. Velges av hver klubb sitt fotballstyre
Hovedkontakter er:

Leder  Thomas Sagen Hvam IL 480 12 416  
  Stian Bøsterud Hvam IL 986 25 377  
  Thomas Sann Raumnes & Årnes IL    
  Raumnes & Årnes IL    
  Christine Hope Haga IF 413 92 539  
  Odd A Vallberg Haga IF 920 80 197  

Styret har ansvar for Team Nes sin økonomi. De organiserer påmelding til serier og cuper.

Styret nåes på: styret@teamnes.no