Sportslig utvalg

Sportlig utvalg besørger den daglige driften best homework help sites av Team Nes og har følgende medlemmer:

Utvalg pr. 4/9-2017

Geir Åge Rismoen, Hvam IL
Thomas Hansen, Hvam IL

Kurt Rognerud, Raumnes & Årnes IL
Odd Arne Valberg, Haga IF
Erik Laget, Haga IF 

Trenerkoordinator : Michael Tuxen Boll

Kontakt Sportslig utvalg på E-post:
su@teamnes.no