Sportslig utvalg

Sportlig utvalg besørger den daglige driften av Team Nes og har følgende medlemmer:

Odd Vinje (Leder), Haga IF
Hanne Nyhus, Haga IF

Håkon Rolstad Nilsen, Hvam IL
Fredrik Gjørven, Hvam IL

Kurt Rognerud, Raumnes & Årnes IL
Fredrik Brautner, Raumnes & Årnes IL

Kontakt Sportslig utvalg på E-post:
su@teamnes.no