Sportslig utvalg

Sportslig utvalg besørger den daglige driften av Team Nes og har følgende medlemmer:

Hanne Lindsveen, Haga IF
Erik Laget, Haga IF

Kurt Rognerud, Raumnes & Årnes IL
Fredrik Brauter, Raumnes & Årnes IL

Kontakt Sportslig utvalg på E-post:
su@teamnes.no